Uppgraderad hemsida

Vi tog tillfället i akt när nya elevsystemet ska in att också uppgradera vår hemsida.

Numera finns också alla kurser på denna sida och inte bara skolornas egna sajter.
Enklare för bättre översikt att hitta den kurs Du vill gå!

Detta är också del 1 av näste steg där hela vårt kursutbud integreras i hemsidan med fullständigt nya elevsystem. Vårt ursprungliga elevsystem är från sent 90-tal och är verkligen i behov av en uppfräshning.

För närvarande driftstörning på e-post, vi kan inte ta emot eller skicka ut - vi arbetar på problemet! Avvisa