Skrivskolan

Kurspresentation

Dina lärare blir:
Lena Holfve, som skrivit nio böcker och som själv har gått skrivkurser med lärare som Henning Mankell, Kjell Sundstedt och PC Jersild.

Thorwald Lorentzon, är fil. dr i nordiska spräk vid GU med huvudinriktning pä retorik och politisk kommunikation. Sedan flera är är han verksam som spräkkonsult.

Vi går igenom den dramatiska uppbyggnaden av en text.
Vi arbetar mycket med dialog.
Du kommer att få lära dig vilka språkliga verktyg som du förfogar över och du kommer att få lära dig att behärska dem.
Vi går igenom vändpunkter, anslag och planteringar och amatörens vanligaste misstag.
Vi går igenom yrkets guldmynt och baksidan av det.
Vi går igenom miljö- och faktagranskning, formatreglerna för bokmanus samt för film-TV-och teatermanus.
Vi går igenom fem proffsmanus från filmindustrin, TV och teatern så att du får se hur riktiga manus ser ut.
Vi går igenom vilka baskunskaper i andra ämnen såsom psykologi och filsosofi och som man bör skaffa sig som författare.

Ibland arbetar du ensam och ibland med kurskamrater.
Ni ger kärleksfull kritik på varandras arbeten.

Intresseanmälan

Fyll i namn och e-post så kommer du få erbjudande när kursen startar!

Du förbinder dig inte till något köp eller avtal genom intresseanmälan utan ett sätt för oss att se efterfrågan!

[]
1 Step 1

email

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right