Grundkursen – Deckarskolan

Fullständig specifikation över Deckarskolans grundkurs.

Hela grundkursen kan köpas i ett paket 2400kr | Beställ!

Grundkurs Lektion 1-3 – 625kr | Beställ!
Lektioner 1-3 ger grunderna i allt skrivande. Du tränar på berättande och action-tekniker (våld, sorg, erotik, förälskelse, glädje d.v.s. starka känslor). Motiv, medel och tillfälle diskutera, ingredienser som måste finnas i varje roman.
Du får veta hur en text ska se ut som en redaktör på ett förlag vill läsa.
Dina texter granskas noga. Du får personliga tips och råd om ditt sätt att skriva, vad som fungerar utmärkt, vad du kan våga ändra på. Tips också på hur du får en miljö att bli del av en litterär upplevelse.


Grundkurs Lektion 4-6 – 625kr | Beställ!
Lektioner 4 – 6 handlar om genrer inom spänningslitteraturen.
Du prövar på att skiva om tre olika människotyper t.ex. agent, polis och detektiv vilka ofta blir klichéer i litteraturen. Eller alkoholist, mamma, fröken.  Hur levandegör man personer från klichéer?
I dina texter betonas nödvändigheten av anslag och väl valda ord som fullföljer anslaget.
Du lär dig grunderna i synopsskrivning. Du skriver din första novell.


Grundkurs Lektion 7-9 – 625kr | Beställ!
Lektioner 7 – 9 handlar om dialog och gestaltning samt att din första novell ska skriva om tills den går att säljas/publiceras.
Du får tips om försäljningsvägar. Och du skriver på din andra novell.


Grundkurs Lektion 10-12 – 625kr | Beställ!
Lektioner 10 –12 handlar om att koncentrera skrivande på det som gör din text till en bladvändare.
Du  skriver färdigt din andra novell och skriver, antingen en tredje novell eller synops till en roman. (exempelvis deckare, kärleksroman, barnbok, du väljer).
Beroende på hur du använder Lektionerna skriver du eventuellt också det första kapitlet i din roman.